Disclaimer

De inhoud van www.aurorastudy.org staat onder beheer van de hoofdonderzoeker en studiemedewerker van de studie (zie contactgegevens) en verbindt de KU Leuven of de organisator niet tot verdere juridische engagementen.

De organisator kan waar dit nodig is eenzijdig informatie aanpassen en zo nodig de inhoud van de Privacy Statement wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De organisator is niet verantwoordelijk voor gegevens die andere personen aan deze webstek toevoegen of voor informatie waarnaar gelinkt wordt via andere webpagina’s.