Studie

De AURORA studie (bAriatric sUrgery Registration in women Of Reproductive Age)

Het gebruik van bariatrische chirurgie is enorm gestegen in de laatste tien jaar, vooral bij vrouwen van reproductieve leeftijd. In deze groep zijn (ongeplande) zwangerschappen niet zeldzaam door o.a. een verbeterde fertiliteit (door het gewichtsverlies) en een mogelijke ineffectiviteit van contraceptiva (door een slechte absorptie in de darm).

Hoewel een zwangerschap na bariatrische chirurgie algemeen als veilig beschouwd wordt, zijn er een aantal studies die aantonen dat een zwangerschap na bariatrische chirurgie niet altijd zonder complicatie is en benaderd moet worden als een hoog risico zwangerschap. Het wetenschappelijk onderzoek rond zwangerschapsuitkomsten na bariatrische chirurgie is echter beperkt.

Met de AURORA studie willen we zo veel mogelijk gegevens verzamelen over o.a. contraptiegebruik, seksualiteit, levenskwaliteit, voedingsgewoonten, fysieke activiteit, ... bij vrouwen die obesitaschirurgie hebben ondergaan. Zowel voor de bariatrische ingreep, erna als tijdens een zwangerschap kunnen vrouwen instappen in deze studie. Het aantal meetmomenten varieert afhankelijk van wanneer een vrouw instapt in de studie. Iemand die al voor de ingreep wil deelnemen, wordt minstens 5 keer bevraagd. Indien zij tijdens haar zwangerschap verder wilt opgevolgd worden, komen er nog 6 meetmomenten bij. Hoe gaan wij te werk? We willen niemand te erg belasten door veel extra onderzoeken. Daarom vragen we om enkele extra metingen tijdens de standaardraadplegingen voor en na de ingreep als voor en na een bevalling. Na elke raadpleging sturen we via e-mail aanvullend enkele vragenlijsten door. Deze kunnen rustig thuis ingevuld worden.