Nieuws

Aantal deelneemsters AURORA neemt mooi toe

De rekrutering van zwangere dames is goed op gang gekomen vanaf maart 2013. De voorbije twee maanden, na de toevoeging van ondermeer de verloskundige centra in Brugge en Wilrijk, nam de rekutering sterk toe.

In totaal hebben we nu 31 zwangere dames gerekruteerd voor AURORA.

De rekutering van dames voor en na hun ingreep verliep van bij het begin redelijk vlot, mede dankzij de samenwerking met AZ Nikolaas. De laatste maanden kwamen AZ St-Jan Brugge en St-Augustinus Wilrijk erbij, waardoor de rekrutering toenam.

In totaal werden 30 dames gerekuteerd voor en na hun ingreep.