Nieuws

Levensstijl na bariatrische heelkunde: een multicentrische prospectieve cohort studie bij zwangere vrouwen

Voor het bekomen van goede zwangerschapsuitkomsten na bariatrische heelkunde zijn een gezonde levensstijl en een multi-disciplinaire follow-up aanbevolen. Een studie van Guelinckx et al. (2012) vergeleek de voedingsinname en de mate van fysieke activiteit bij zwangere vrouwen met een voorgeschiedenis van bariatrische heelkunde met de huidige aanbevelingen.

 

Zwangere vrouwen (>18 jaar, BMI voor de zwangerschap van 28±6kg/m²; 39% nullipara, 25% rokers) met een voorgeschiedenis van bariatrische heelkunde werden gerecruteerd en verdeeld in twee groepen volgens ingreep: restrictief (N=18) en bypass (N=31). Een 7 dagen voedingsdagboek en een Kaiser vragenlijst voor het meten van fysieke activiteit werden afgenomen in het eerste en tweede zwangerschapstrimester. De voedingskwaliteit werd gemeten door middel van de Healthy Eating Index.

 

De studie toonde aan dat de voedingskwaliteit niet wijzigde doorheen de zwangerschap (restrictieve groep: p=0.050; bypass groep: p=0.975) en vergelijkbaar was voor de twee groepen (trimester 1 p=0.426; trimester 2 p=0.937). In het eerste trimester had 15% van de zwangeren een gezonde voedingkwaliteit, 82% had verbetering nodig en 3% had een ondermaatse voedingskwaliteit. Deze resultaten waren onafhankelijk van het type ingreep en waren vergelijkbaar voor het tweede trimester (p=0.525). Er werden geen verschillen waargenomen tussen de verschillende groepen voor fysieke activiteit, maar de mate van fysieke activiteit nam significant af van het eerste naar het tweede trimester (p=0.033) in de bypass groep).

 

Voedingsadvies en lifestylecoaching in deze hoog-risico populatie is aanbevolen. Slechts 15 % van de zwangeren had een gezonde voedingsinname, 25% rookte bij het begin van de zwangerschap en de mate van fysieke activiteit was laag.