Nieuws

Maternele en neonatale uitkomsten na LAGB: een systematische review

Het doel van deze studie van Vrebosh et al. (2012) was om maternele en neonatale uitkomsten bij zwangere obese vrouwen (BMI ≥ 30 kg/m²) na een laparascopisch geplaatste maagband (LAGB) op te lijsten en te vergelijken met zwangerschappen bij obese vrouwen of vrouwen met een normaal gewicht, zonder LAGB. 

De studie toonde een lagere incidentie van zwangerschapsdiabetes, zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie, pre-eclampsie, sectio's, macrosomie en LGA babies bij vrouwen met een LAGB in vergelijking met obese vrouwen zonder LAGB. De gewichtstoename tijdens de zwangerschap was ook kleiner bij vrouwen met een LAGB. 

De incidentie van zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie, pre-eclampsie, sectio's, preterme geboorte, LGA, spontane abortus en opname op de NICU was hoger bij zwangerschappen na LAGB dan bij zwangerschappen bij vrouwen met een normaal gewicht.

LAGB blijkt zwangerschapsuitkomsten bij obese vrouwen te verbeteren, zelfs wanneer zij bij de aanvang van hun zwangerschap nog obees. Desondanks is verder onderzoek nodig en worden vrouwen met een voorgeschiedenis van LAGB best van dichtbij opgevolgd door een multidisciplinair team.