Nieuws

Nieuwsbrief 2

Bij de niet-zwangeren werden er gedurende deze twee maanden 18 nieuwe dames gerekruteerd. Dit brengt het totaal op 80. Bij de zwangeren werden er 4 dames gerekruteerd. Het totaal ligt hier nu op 46 dames. De inclusies liggen lager dan voor juni en juli, maar de zomervakantie heeft hier mogelijks een rol gespeeld.

 

 

Verder geven we jullie nog graag enkele weetjes mee:


- Een paper over vitamine K1 opvolging in een pilootstudie over zwangerschappen na bariatrische heelkunde (BH) (PABAS-studie) werd geaccepteerd voor publicatie in ‘Surgery for Obesity and Related Diseases’ (1). We vergeleken vitamine K1 serum levels tijdens het eerste trimester bij zwangeren met en zonder BH. We vonden geen significant verschil in de proportie zwangeren met lage vitamine K1 serum levels (<0.8 mmol.L) (87.8% zwangeren met BH vs 70.4% zwangeren zonder BH). Wel vonden we een significant verschil in vitamine K1 serum levels, met een gemiddeld van 0.44 mmol/L bij zwangeren met BH vs 0.64 mmol/L bij zwangeren zonder BH (P = 0.016). Lage vitamine K1 serum levels lijken dus fysiologisch te zijn tijdens de zwangerschap, ongeacht een voorgeschiedenis van bariatrische heelkunde. Verder onderzoek naar meer gevoelige markers voor klinische vitamine K tekorten dient te gebeuren. Momenteel raden we aan om de PT en aPTT goed op te volgen tijdens de zwangerschap. Bij verstoorde stollingstijden kan supplementatie met konakion opgestart worden.


- De diagnose van zwangerschapsdiabetes blijft moeilijk na BH door het optreden van dumping. Freitas et al. (2014) (2) voerden een beperkte studie (N=30) naar de diagnose van zwangerschapsdiabetes na RYGB. Bijna 58% van de vrouwen ontwikkelde reactieve hypoglycemia na de OGTT test. Hieruit blijkt dat onderzoek naar alternatieven voor de OGTT test dringend nodig is. In Leuven opteren we er voor om een nuchtere bloedafname in te plannen in het eerste en tweede zwangerschapstrimester, waarbij de nuchtere glycemie wordt bepaald. Wanneer een vrouw niet nuchter kan komen, kan de bepaling van het HbA1C aangewezen zijn. Bij aanwijzingen voor een verstoord suikermetabolisme, kan overgegaan worden tot glucose thuis monitoring.

 

(1) Jans et al. (2014). Vitamin K1 monitoring in pregnancies after bariatric surgery: a prospective cohort study. Surg Obes Relat Dis (accepted).

(2) Freitas et al. (2014). Effect of new criteria on the diagnosis of gestational diabetes in women submitted to gastric bypass. Surg Obes Relat Dis.