Nieuws

Obesitas en zwangerschap, handboek voor de hulpverlener

Obesitas komt steeds vaker voor. Dit betekent dat ook almaar meer zwangeren en moeders te kampen hebben met een té hoog gewicht. Dit geeft in de periode voor en de tijdens de zwangerschap, bevalling en de kraamperiode niet alleen meer problemen voor de moeder, maar heeft ook een negatieve invloed op het kind. In deze context spreekt men van een intergenerationeel probleem van obesitas. Preventie van deze chronische aandoening begint in de periode voor de geboorte.

 

Omdat er de laatste jaren heel wat wetenschappelijk onderzoek is verricht, specifiek bij reproductieve vrouwen met een té hoog gewicht, is het hoog tijd om deze inzichten te bundelen in een overzichtelijk; wetenschappelijk gefundeerd handboek voor de betrokken hulpverleners. Dit eerste Nederlandstalige boek over dit onderwerp bevat bijdragen van (para)medische experts, clinici en onderzoekers. Het bespreekt de zorg en de begeleiding van de zwaarlijvige (obese) vrouw in de reproductieve periode (18-45 jaar). Het is bestemd voor artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, diëtisten, kinestherapeuten, psychologen en andere begeleiders en hulpverleners die hierbij betrokken zijn.

 

Red.: Annick Bogaerts & Roland Devlieger. ISBN 978-90-441-3154-3.

 

Bestellen? http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044131543.