Nieuws

Publicatie AURORA protocol

Het AURORA protocol werd recent gepubliceerd bij BMC Pregnancy and Childbirth.

Dit is een mooi voorbeeld van een sterke samenwerking tussen verschillende centra en verloskundige, fertiliteits and obesitas diensten!

De paper is terug te vinden als bijlage bij dit nieuwsbericht.