Nieuws

Tijdschrift voor Vroedvrouwen “Zwangerschap en obesitaschirurgie: aandachtspunten voor de vroedvrouwenpraktijk”.

Goele Jans beschrijft in de recentste versie van Tijdschrift voor Vroedvrouwen de meest recente ingrepen voor obesitaschirurgie, de voornaamste effecten op de maternale nutritionele en mentale gezondheidstoestand, en zal dieper ingaan op de nutritionele samenstelling van moedermelk na obesitaschirurgie. Tot slot worden enkele belangrijke aandachtspunten voor de vroedvrouw meegegeven.