Nieuws

Wist je dat ...

Je vermijdt best het drinken van alcohol tijdens je zwangerschap. Blootstelling van je ongeboren baby aan alcohol kan leiden tot een reeks complicaties zoals groeivertraging, neurologische afwijkingen, vroegtijdige geboorte, een laag geboortegewicht, gedragsafwijkingen, ....

Alcohol en haar toxische stoffen kunnen de placenta passeren en zo in de foetale bloedstroom en het vruchtwater terecht komen. De foetus kan alcohol via 3 wegen uitscheiden: 1) via de placenta opnieuw naar de moederlijke bloedstroom, 2) via het proces van oxidatie en 3) uitscheiding via de urine waardoor alcohol opnieuw in het vruchtwater terecht komt. Hierdoor kunnen alcohol en haar toxische stoffen opnieuw bij de foetus terecht komen. De blootstelling aan alcohol en haar toxische stoffen is dan dus verlengd. 

Ook na de geboorte is alcohol drinken niet zonder risico. Alcohol wordt terugvonden in de moedermelk in dezelfde concentratie dan als in de moederlijke bloedstroom.

Wanneer je nu obesitaschirurgie hebt ondergaan en zwanger bent, is alcohol drinken mogelijks nog gevaarlijker. De reden hiervoor is dat sommige bariatrische ingrepen (bijv. Roux-en-Y Gastric Bypass) de werking van alcohol beïnvloeden. Zo tonen een aantal studies aan dat mensen na bepaalde soorten obesitaschirurgie hogere piekconcentraties aan alcohol bereiken wanneer zij een standaard eenheid drinken in vergelijking met voor de ingreep. Bovendien worden deze piekconcentraties sneller bereikt of duurt het langer om terug nuchter te worden. Bijkomend onderzoek is nodig om dit verder uit te klaren.

De boodschap is dan ook om alcohol te mijden  tijdens je zwangerschap, ook en zeker wanneer je een bariatrische ingreep hebt ondergaan in het verleden!