Laatste nieuws

Publicatie internationale richtlijnen rond zorg voor zwangeren na bariatrie

In samenwerking met internationale collega's verzamelden de onderzoekers van de AURORA-studie de beschikbare kennis rond zwangerschappen na bariatrische chirurgie. Ze vatten deze samen in een praktisch overzicht rond de zorg voor deze groeiende patiëntenpopulatie.


Tijdschrift voor Vroedvrouwen “Zwangerschap en obesitaschirurgie: aandachtspunten voor de vroedvrouwenpraktijk”.

Goele Jans beschrijft in de recentste versie van Tijdschrift voor Vroedvrouwen de meest recente ingrepen voor obesitaschirurgie, de voornaamste effecten op de maternale nutritionele en mentale...


Aurora in het nieuws

Vorig jaar legde Goele Jans haar doctoraat af over de Aurora-studie. Deze gebeurtenis ging echter niet onopgemerkt voorbij, getuige de media-aandacht die hiermee gepaard ging.


Bekijk alles →

Documenten

Informatieboekje tijdens de zwangerschap


Informatieboekje pre-operatief


Logo AURORA studie


Bekijk alles →

Agenda