Laatste nieuws

Internationale aandacht voor onderzoek rond zwangerschappen na bariatrische chirurgie

De laatste weken kreeg ons onderzoek de nodige extra aandacht.


Publicatie internationale richtlijnen rond zorg voor zwangeren na bariatrie

In samenwerking met internationale collega's verzamelden de onderzoekers van de AURORA-studie de beschikbare kennis rond zwangerschappen na bariatrische chirurgie. Ze vatten deze samen in een praktisch overzicht rond de zorg voor deze groeiende patiëntenpopulatie.


Tijdschrift voor Vroedvrouwen “Zwangerschap en obesitaschirurgie: aandachtspunten voor de vroedvrouwenpraktijk”.

Goele Jans beschrijft in de recentste versie van Tijdschrift voor Vroedvrouwen de meest recente ingrepen voor obesitaschirurgie, de voornaamste effecten op de maternale nutritionele en mentale...


Bekijk alles →

Documenten

Informatieboekje tijdens de zwangerschap


Informatieboekje pre-operatief


Logo AURORA studie


Bekijk alles →

Agenda